Oczywiście wartość ciśnienia nie u wszystkich i nie zawsze jest taka sama. Zależy od dwóch podstawowych parametrów:

  • ilości krwi, jaka jest przepompowywana przez serce w ciągu minuty (kardiolodzy nazywają to minutową pojemnością serca). Im szybciej bije serce i im więcej krwi tłoczy, tym ciśnienie jest wyższe. Na przykład kiedy odpoczywamy, oglądając telewizję, serce przepompowuje 5 litrów krwi na minutę. Ale już gdy ciężko fizycznie pracujemy, ilość krwi zwiększa się do kilkunastu litrów na minutę. Rekordzistami w tym względzie są sportowcy, u których podczas treningu serce może przepompować nawet 20 i więcej litrów krwi.
  • siły, z jaką naczynia tętnicze przeciwstawiają się tłoczonej do nich krwi. Siła ta zależy od budowy i rozciągliwości naczyń. Mocne, zdrowe i elastyczne tętnice są stabilizatorami ciśnienia. Krew płynie w nich wartko. Natomiast gdy naczynia sztywnieją, trudniej im się rozszerzać. Krew musi się przez nie przeciskać i napierać na ściany z coraz większą siłą. To powoduje samoistną przebudowę naczyń – grubieją od środka i zmniejszają swoją wewnętrzną średnicę. Efektem jest powolny wzrost ciśnienia.

Ciśnienie górne i dolne

  • Ciśnienie skurczowe (popularnie nazywane górnym) jest wartością, jaką osiąga ciśnienie w momencie, gdy serce się kurczy i wyrzuca krew do naczyń. To pierwsze, wyższa liczba otrzymywania podczas pomiaru, np. 120 mmHg. Ciśnienie rozkurczowe (nazywane często dolnym) to najniższa wartość ciśnienia, czyli ta, którą osiąga ona, gdy serce nie tłoczy krwi do naczyń. Ta druga, niższa liczba otrzymywana, gdy mierzymy ciśnienie, np. 80 mmHg.

Wartości idealne

  • Po latach obserwacji ustalono, że idealne ciśnienie wynosi 120/80 mmHg, ponieważ gdy serce pompuje krew z taką siłą, wszystkie narządy funkcjonują najlepiej. Założenie jest podobne, jak przy pokreśleniu bezpiecznej prędkości jazdy samochodem w mieście. Wiadomo, że przy 50km/h samochody poruszają się dość płynnie i maleje ryzyko groźnych wypadków.

 

Copyright © 2010 - 2016 MEDARGIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by PC LOGIC